Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Tango Luxury không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi Quý khách liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Tango Luxury thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email
 • Ngày sinh

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Tango Luxury sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng.
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của Quý khách.
– Tango Luxury có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách đăng kí nhận email thông báo.
– Ngoài ra, Tango Luxury sẽ sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Tango Luxury chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
– Tango Luxury Timepieces Boutique
– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Tango Luxury Timepieces Boutique. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Boutique cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tango Luxury Timepieces Boutique

 • Địa chỉ: Số 2, Long Biên 1, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại: 081.361.9999/ 0946.41.3333
 • Website: tangohpwatch.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tango Luxury không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi, hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 081.361.9999/ 0946.41.3333.
Quý khách có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Tango Luxury chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Tại Tango Luxury, việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là rất quan trọng, Quý khách được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Tango Luxury sẽ được mật Tango Luxury cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Tango Luxury cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Quý khách vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Tango Luxury hiểu rằng quyền lợi của Quý khách trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của Tango Luxury nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Tango Luxury, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ số điện thoại 081.361.9999 / 0946.41.3333