Đồng hồ Carl F.Bucherer Manero BigDate Power Reserve - Thương Hiệu Lớn