Đồng hồ Rolex 16233 đời chót bít lỗ vàng champain Vi tính cọc hạt xoàn