Girard Perregaux Vintage 2594 18k gold dây vỏ vàng (Lắc tay) Full box đầy đủ hộp sổ thẻ