Rolex DateJust 116234 demi vàng trắng vi tính cọc kim cương vành chạy chữ date cao