Rolex Submariner 16610 sx 1991 full khai sinh đầy đủ như mới - Sưu tầm đúng chất