Rolex Submariner 16613 demi vàng size 40 mặt xanh như mới – Sưu tầm đúng chất