Rolex Submariner 16613 demi vàng sx 2005 Serial D như mới - Sưu tầm đúng chất