Description

EM chơi bên phố ĐỒNG HỒ và cũng có đam mê lửa.

hàng em gom từ 2 3 năm rồi, dính dịch năm vừa rồi nên kế hoạch mở cửa hàng cũng phải dời lại.
Em thanh lý ít bật lửa mời các anh lựa
giá thì em đã để giá tốt nhất. bật thì hầu như đã làm spa, lau chùi, kiểm tra gas đá, các anh về chỉ việc xài
giá em ghi theo từng mã số
em Tú : 082181 66666 or 0946413333
MS 2 : ĐEN 2600K
MS 4 :  BẠC VÂN KIM CƯƠNG :ĐÃ BÁN
MS 5 MEN ĐEN : ĐÃ BÁN
MS 6 : 2500K
MS 7 :  2800K MEN ĐỎ KHÓ TÌM
MS 8 : 2600K
MS 9 : VẪN LÀ MEN ĐỎ HIẾM TÌM : 2700
MS 10 :  2400K
MS 11 2600K
MS 12 : 2600K
MS 14 : 2600K
MS 15  2600K
MS 16 : 2600K