Đồng hồ Breguet 5140BA Classic 40mm yellow gold .

Đã giao lưu
LIKE NEW

Đồng hồ Breguet 5140BA Classic 40mm yellow gold .

201.500.000 

Đồng hồ Breguet 5140BA Classic 40mm yellow gold .
Kim nung xanh mắt ngỗng đặc trưng. Màu vàng tuyệt đẹp. Khỏi phải bàn cãi về mẫu thiết kế classic của Breguet.mặt số làm thủ công phức tạp vân guilloche. Dày khoảng 10,8mm.
Máy automatic cal502,3SD với vung tự động 22k.
Phụ kiện : dây zin theo đồng hồ. Khóa đơn vàng vàng zin theo đồng hồ. Chỉ còn ĐH đã thất lạc hộp sổ thẻ.
Retail hãng trên 400tr.
Giá em Tú : 8600usd (201.500.000 vnd)
Em Tú : 08281 66666 or 094641 3333
Web : www.tangohpwatch.com
https://timewisestore.com/products/breguet-classique-5140-5140ba-12-9w6-40mm

View cart

Description

Đồng hồ Breguet 5140BA Classic 40mm yellow gold .
Kim nung xanh mắt ngỗng đặc trưng. Màu vàng tuyệt đẹp. Khỏi phải bàn cãi về mẫu thiết kế classic của Breguet.mặt số làm thủ công phức tạp vân guilloche. Dày khoảng 10,8mm.
Máy automatic cal502,3SD với vung tự động 22k.
Phụ kiện : dây zin theo đồng hồ. Khóa đơn vàng vàng zin theo đồng hồ. Chỉ còn ĐH đã thất lạc hộp sổ thẻ.
Retail hãng trên 400tr.
Giá em Tú : 8600usd (201.500.000 vnd)
Em Tú : 08281 66666 or 094641 3333
Web : www.tangohpwatch.com
https://timewisestore.com/products/breguet-classique-5140-5140ba-12-9w6-40mm